مجوز ورود افراد غیر ساکن

مجوز ورود افراد غیر ساکن


ساکنین محترم برج های هانا
با سلام
احتراما به اطلاع میرساند ورود افراد غیر ساکن حتما بایست با هماهنگی لابی من و تماس با واحد باشد که پس از اخذ مجوز و هماهنگی اجازه تردد صادر میگردد.

با تشکر- مدیریت برج هانا