کد پستی بلوک ها

کد پستی بلوک ها

ساکنین محترم برجهای مسکونی هانا

با سلام

 کدپستی بلوک شمالی 1494914542 و بلوک جنوبی 1494914580 میباشد.

با تشکر مدیریت برج