عقد قرارداد مستاجر جدید

عقد قرارداد مستاجر جدید

ساکنین محترم برج هانا

باسلام

آوردن مستاجر جدید قبل از عقد قرارداد بایستی با هماهنگی دفتر مدیریت انجام پذیرید که گزینش اولیه صورت پذیرد , تا مشکلات قبلی تکرار نگردد, لذا از کلیه ساکنین تقاضا داریم جهت خرید , فروش , اجاره حتما قبل از هر اقدامی با دفتر مشورت نمایند.